Lời giới thiệu

Họ và tên:  Đinh Xuân Thắng
Giới tính:   Nam
Năm sinh:  1978
Học vấn:     Đại học
Công việc:  Thạc sỹ Hệ thống điện
Quê quán:  Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An
Nơi ở:        Vinh, Nghệ An